99. Konarev et al., IUCrJ (2018)

“Direct shape determination of intermediates in evolving macromolecular solutions from small-angle scattering data”.

      Konarev PV, Svergun DI.
      IUCrJ. 2018 May 30;5(Pt 4):402-409. doi: 10.1107/S2052252518005900.